SlimDrivers Windows 8.1 32/64 bit

SlimDrivers Windows 8.1

SlimDrivers Windows 8.1 - פתרון מקיף עבור מערכת ההפעלה, המאפשר לפתור את הבעיה עם התקנת מנהלי התקנים. שמירה על סוג זה של תוכנה מעודכן יש צורך להבטיח את הפעולה הנכונה של מערכת ההפעלה.

תוכנית השירות מבצעת באופן אוטומטי בדיקה, המציגה את רשימת מנהלי ההתקן הדרושים לעדכון. המשתמש יכול להגדיר התעלמות עבור מכשירים מסוימים. ניתן לטעון את התוכנה ישירות מחלון התוכנית. הליך הסריקה הידנית קל להשלמה בשני שלבים. אתה יכול להורדה חינם SlimDrivers אחרונה גרסה Windows 8.1.

מידע טכני SlimDrivers

להורדה בחינםצילום מסך SlimDrivers Windows 8.1תוכנות קשורות
  1. DriverPack SolutionDriverPack Solution
  2. Driver BoosterDriver Booster
  3. DriverMaxDriverMax
  4. Cheat EngineCheat Engine
  5. Double DriverDouble Driver
  6. Driver EasyDriver Easy
ביקורות משתמשים