Vit Registry Fix Windows 8.1 32/64 bit

Vit Registry Fix Windows 8.1

Vit Registry Fix Windows 8.1 - תוכנית המבצעת ניקוי הרישום. כולל מספר רכיבים להקל על הפעולה וממשק עם פונקציות מקוטעות.

פונקציית הסריקה מאפשרת לך לקבוע במדויק את המיקום של אובייקטים במהירות לנקות את הסקטור. הסריקה יכולה להיות כפופה ל- ActiveX, תפריט התחלה, תוכנה מותקנת וסעיפים אחרים. גיבוי נתמך. יש אפשרות לחפש באופן אוטומטי שגיאות ללא התערבות המשתמש. אתה יכול להורדה חינם Vit Registry Fix אחרונה גרסה Windows 8.1.

להורדה בחינם

מידע טכני Vit Registry Fix

צילום מסך Vit Registry Fix Windows 8.1תוכנות קשורות
  1. CCleanerCCleaner
  2. Auslogics BoostSpeedAuslogics BoostSpeed
  3. Wise Registry CleanerWise Registry Cleaner
  4. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  5. Auslogics Registry CleanerAuslogics Registry Cleaner
  6. Registry LifeRegistry Life
ביקורות משתמשים