NVIDIA Inspector Windows 8.1 32/64 bit

NVIDIA Inspector Windows 8.1

NVIDIA Inspector Windows 8.1 מסייע לקבל מידע על מתאם הווידאו. כלי השירות מספק פונקציית ניטור הממחישה בבירור את תדר הליבה, את מהירות הסיבוב של המקררים, ואינדיקטורים אחרים. כל התוצאות מחוברות להדמיה.

המשתמש יכול להגדיר פרמטרים באופן ידני, כולל לציין את הביצועים הרצויים. אפשרות בקרת מתח נתמכת. אתה יכול להורדה חינם NVIDIA Inspector אחרונה גרסה Windows 8.1.

מידע טכני NVIDIA Inspector

להורדה בחינםצילום מסך NVIDIA Inspector Windows 8.1תוכנות קשורות
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. CCleanerCCleaner
  3. SkypeSkype
  4. GPU-ZGPU-Z
  5. CPU-ZCPU-Z
  6. iTunesiTunes
ביקורות משתמשים